LEGO YAPI

Modüler Yapılar

Dış mekan

Sokaklarda, parklarda, bahçelerde, kısaca insan yapıtlarının arasında kalan ve bunlarla sınırlanan mekan

iç mekan

Binaların duvarlar, pencereler ve kapılarla dışarıdan bağlantısı kesilmiş mekan

yapı uygulama

İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli yapı malzemeleriyle inşa ettikleri tesislere yapı denir

Mimari

Mimari Proje

Mimari proje, bir mimari yapının planları, kesitleri, malzeme ve bağlantı detayları, cephe ve dış görünüşleri, yerleşim planları, yapıların birbirleriyle oranı, iç düzenleri ve detayları hakkında teknik ve mimari bilgi veren projelere denir. Başka bir deyişle inşaat izni ve yapı ruhsatı için gerekli olan zorunluluklardan biridir. Aslında yaptıracağınız evin tam olarak istediğiniz gibi olmasını sağlar. Yani yapının daha inşaata geçilmeden bir bütün olarak taslağının çıkarılmasıdır.

 
İnşaat & yapı

İnşaat & Yapım

bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekopaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini ifade eder

İletişim Formu

Mehmet Emin KIZGIN
İş Adamı
Vahdettin ELBAY
Proje koordinatörü
Sadık ÖZSOY
Yatırımcı

İletişim Formu